Sadi celil cengiz ve Özgürcan Çevik yayın arkaplanı